Waarom deze regio

De Einstein Telescope stelt hoge eisen aan zijn vestigingslocatie. Een stabiele bodem met weinig verstoring van de omgeving. Maar ook een netwerk van kennispartners om mee samen te werken, bedrijven die de hoogstaande techniek kunnen leveren, en prettige, bereikbare woon- en werkomgeving. In de grensregio van België, Duitsland en Nederland (Euregio Maas-Rijn) komen al die succesfactoren samen.

Stilte en stabiliteit

De bodem waarin de ondergrondse Einstein Telescope wordt gebouwd, bepaalt mede de nauwkeurigheid. Hoe minder trillingen die doorlaat, hoe minder storingen voor de meetapparatuur. De harde ondergrond in de regio in combinatie met een dempende toplaag lijkt uitstekend geschikt voor de Einstein Telescope. Bovendien zijn er in dit gebied weinig spoorlijnen, zware industrie en windmolens. De rust en stilte en ook de zekerheid dat deze omgeving beschermd zal worden, maakt de regio tot een geschikte vestigingslocatie. Het uitlezen van en werken met de ondergrondse apparatuur kan op afstand vanuit de omliggende bestaande wetenschappelijke instituten en campussen gebeuren.

Groen landschap

Hightech kennisregio

De grensregio vormt het hart van een Europese topregio. Hier liggen veel universiteiten dichtbij in Nederland, België en Duitsland. Ook is er een hoge concentratie aan high-tech bedrijven met expertise in de benodigde precisietechnologie. Het coördinerende Nederlandse onderzoeksinstituut Nikhef is gespecialiseerd in de ontwikkeling van hightech instrumentatie en data-analyse. Dit netwerk van kennisinstellingen en techniekexperts vergroot de aantrekkelijkheid van de Euregio Maas-Rijn als vestigingslocatie.

Goede voorzieningen

De Euregio Maas-Rijn kent uitstekende voorzieningen met (internationale) scholen, hogescholen en universiteiten, en bruisende steden dichtbij de natuur. Er is een rijk aanbod aan cultuur en ontspanningsmogelijkheden waardoor het gebied extra aantrekkelijk is als woon- en werkomgeving. De regio is goed bereikbaar via weg, spoor, water en vliegverkeer, met 8 internationale vliegvelden binnen een uur reisafstand. Die goede ontsluiting maakt ook efficiënte logistieke processen mogelijk tijdens de bouw van de Einstein Telescope.