Organisatie en tijdlijn

Met Einstein Telescope bouwen Europese wetenschappers en bedrijven de nauwkeurigste detector voor zwaartekrachtsgolven ooit. Dat is een unieke kans voor onderzoekers, bedrijven en de regionale economie. Wat is er nodig om Einstein Telescope te mogen bouwen en welke stappen zetten Nederland, België en Duitsland?

Verkenning in Nederland, België en Duitsland

Voor een gezamenlijke kandidatuur van Nederland, België en Duitsland is een goede voorbereiding nodig. Het Nederlandse onderzoeksinstituut Nikhef, de provincie Limburg, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NWO nemen hierin het voortouw. Ze onderzoeken de geschiktheid van de ondergrond, het netwerk van geïnteresseerde bedrijven en kennispartners en de verwachte opbrengst van Einstein Telescope voor Nederland. Tegelijkertijd verkennen partners in België en Duitsland de mogelijkheden in eigen land. Uiteindelijk zullen de drie landen op kabinetsniveau besluiten of ze zich kandidaat stellen als mogelijke locatie.

Europese samenwerking

Wetenschappers in Nederland, België en Duitsland zijn onderdeel van een grotere Europese samenwerking. Deze samenwerking bestaat uit 57 onderzoeksinstellingen, die allemaal een Einstein Telescope in Europa willen vestigen. De wetenschappers werken nu al samen aan een ontwerp. Ook in de toekomst zullen ze betrokken zijn bij Einstein Telescope, of hij nu in Limburg komt of ergens anders.

ESFRI roadmap

Voordat een grote onderzoeksinfrastructuur in Europa gebouwd wordt, leggen wetenschappers en overheden vast dat de faciliteit belangrijk is voor toponderzoek. Dit gebeurt in de zogenaamde ESFRI roadmap. De Europese zwaartekrachtsgolfonderzoekers zullen samen aan een voorstel werken om op deze roadmap te komen. De grensregio Zuid-Limburg wordt hier waarschijnlijk als mogelijke locatie in opgenomen. Volgens de planning weten we in 2021 of de ESFRI-status aan Einstein Telescope is toegekend.

Bid en locatiekeuze

Naar verwachting in 2022 maken geïnteresseerde landen in Europa hun formele kandidatuur voor Einstein Telescope bekend. Op dit moment is ook Sardinië in de race als mogelijke locatie. Waarschijnlijk wordt in 2023 bekend wat de meest geschikte locatie is en waar deze topfaciliteit komt.