Meteen naar de content

Omgeving

Bij alles wat we doen houden we de omgeving in het oog. In de haalbaarheidsfase waarin het project Einstein Telescope nu zit, betekent dat onder meer dat we gemeentebesturen, instellingen en inwoners in het zoekgebied zo goed mogelijk informeren over actuele ontwikkelingen. Wordt er daadwerkelijk onderzoek gedaan, bijvoorbeeld een grondboring of een andere meting, dan informeren we daar de omwonenden uiteraard goed over.

Landschap

Daarnaast houden we in elke projectfase rekening met de landschappelijke kwaliteit. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar de haalbaarheid in relatie tot de ruimtelijke plannen en verordeningen waarin veel omgevingszaken zijn vastgelegd. Denk aan de bescherming van het karakteristieke, grensoverschrijdende Bocagelandschap. We bekijken hoe de belangen van het Bocagelandschap en de Einstein Telescope elkaar kunnen aanvullen en versterken. We streven samen naar een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van de Einstein Telescoop met zo min mogelijk overlast tijdens realisatiefase.

Duurzaamheid

We verkennen bij al onze stappen hoe duurzaamheid – in de meest brede zin van het woord – bij de voorbereidingen, de bouw, de periode van exploitatie en zelfs al bij het ontmantelen van de Einstein Telescope een rol kan spelen. Duurzaamheid is daarmee een belangrijk thema tijdens de haalbaarheidsstudie.

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen.