Meteen naar de content

Bezoek minister Hanke Bruins Slot aan Einstein Telescope

Op 5 september maakte de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek aan de Nederlandse Provincie Limburg. Daarbij liet zij zich informeren over het project Einstein Telescope.

Tijdens het bezoek kreeg minister Bruins Slot van provinciaal kwartiermaker Guido Derks van de Nederlandse Provincie Limburg een uitgebreide toelichting op de Einstein Telescope. Dat gevoelige meetinstrument voor het meten van zwaartekrachtsgolven komt misschien ondergronds in het grensgebied van Nederland, België en Duitsland te staan.

In aanwezigheid van Provinciaal gouverneur Emile Roemer en gedeputeerde Madeleine van Toorenburg werd gesproken over de betekenis van Einstein Telescope voor de gastlanden en de strategie om te komen tot een gezamenlijk voorstel voor dit observatorium van wereldklasse. Daarbij kreeg met name de grensoverschrijdende aanpak de aandacht, waarin onderzoekers, overheid en bedrijfsleven in de beoogde gastlanden werken aan een gezamenlijk plan om Einstein Telescope te huisvesten.

Zwaartekrachtsgolven

De Europese Einstein Telescope wordt een extreem gevoelig meetinstrument voor het meten en bestuderen van zwaartekrachtgolven. Die golven ontstaan bij heftige botsingen in het heelal en laten volgens de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein rimpels door het heelal gaan.

Door zwaarkrachtsgolven te meten willen wetenschappers meer leren over gebeurtenissen in het heelal die onzichtbaar zijn voor gewone telescopen. Zelfs krijgen ze zo inzicht over hoe het heelal zelf zich in de loop der tijd ontwikkeld onder de invloed van de nog mysterieuze donkere materie en donkere energie.

Deel dit artikel