Meteen naar de content

Einstein Telescope voor bedrijven

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de Einstein Telescope? Om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope te stimuleren zijn er diverse projecten en programma’s voor bedrijven.

ET2SMEs: grensoverschrijdende innovatie

In maart 2021 ging het Interreg-project ET2SMEs van start. Dit grensoverschrijdende project richt zich op bedrijven in de Euregio Maas-Rijn en omliggende regio’s, zoals de regio Brainport Eindhoven, en slaat de brug met lopende projecten en ontwikkelingen. Het project helpt bedrijven om, samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, nieuwe producten, processen en technologieën te ontwikkelen. Die zijn niet alleen relevant zijn voor de Einstein Telescope, maar ook voor andere uitdagende Europese en globale markten, zoals automotive, aerospace en andere hightech-segmenten. Het project wordt eind 2023 afgesloten.

E-TEST: prototype en bodemstudies

Binnen het Interreg-project E-TEST is een prototype gebouwd om de technologie van de telescoop te valideren: een grote spiegel die in een cryogene omgeving (10K) hangt. Er wordt daarnaast ondergronds onderzoek uitgevoerd om de geologie van de Euregio Maas-Rijn in kaart te brengen en te modelleren. Op basis hiervan kunnen we het optimale ontwerp en de optimale locatie van de toekomstige Einstein Telescope bepalen. Dit project vormt een belangrijke wetenschappelijke doorbraak en zal ook een grote economische impact hebben op het MKB/KMO’s in de Euregio Maas-Rijn. Dit project wordt eind 2023 afgesloten.

R&D-regeling voor hightech bedrijven

Medio 2023 ging het ET valorisatieprogramma van start. Dit programma is bedoeld voor hightech bedrijven. Samenwerkingsverbanden kunnen vanaf het najaar van 2023 een aanvraag indienen voor een van de technologiedomeinen. Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor (Nederlands) Limburg LIOF voert de regie, mede namens de ministeries van EZK en OCW, Nikhef en de Provincie Limburg. De drie servicepunten bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM (Brabant), InnovationQuarter (Zuid-Holland) en Oost NL (Oost-Nederland) zoeken landelijk aansluiting bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten. Samen het bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt gebouwd aan consortia.

Laat van u horen

Wilt u meer weten over de regelingen of de samenwerkingsmogelijkheden verkennen? Binnen de Euregio Maas-Rijn zijn diverse aanspreekpunten voor bedrijven. Neem contact met ons op, dan brengen wij u in contact met de juiste persoon.